ใบอนุญาติขายประกันหมดอายุ

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
Anya
วันเวลาที่ตอบ: 
19 August 2554
รายละเอียดคำถาม: 
หากขายประกันไปหลังใบอนุญาติหมดอายุไปแล้ว ไม่ทราบว่าจะมีความผิดหรือไม่
คำตอบ: 
การขายประกันต้องได้รับใบอนุญาตถึงจะถูกต้องตามกฎหมาย หากใบอนุญาตขาตต่ออายุเท่ากับไม่มีใบอนุญาต ซึ่งหากเสนอขายประกันก็จะมีความผิดมีโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ