ไทยศรีประกันภัย พนง. เคลม ไม่มาเคลมที่จุดเกิดเหตุ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
Prasit
วันเวลาที่ตอบ: 
29 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
จุดเกิดเหตุไม่ย่อมมาเคลม นัดให้ลูกค้าไปเคลมอีกจุด ทั้งที่ผมเป็นฝ่ายถูก ถ้าผมจะยกเลิกประกัน สามารถได้เบี้ยที่จ่ายคืน 40 % ผมทำประกันชั้นหนึ่ง บริการแย่. จึงมาแจ้งให้ คปภ. ช่วยจัดมาตราฐานบริษัทประกันภัยด้วย
คำตอบ: 
จะแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อปรับปรุงต่อไปค่ะ