ใบขับขี่หมดอายุเบิก พรบ.ได้หรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
วาสนา
วันเวลาที่ตอบ: 
11 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ผู้ขับขี่รถยนต์เป็นฝ่ายประมาท และใบขับขี่หมดอายุ เกิดเหตุเฉี่ยวชนกับ จยย. ทำให้มีผู้บาดเจ็บ ผู้ขับขี่รถยนต์จะนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลที่สำรองจ่ายไปก่อนแล้ว มาตั้งเบิกจาก พรบ.ของรถตนเองได้หรือไม่ หรือต้องมีใบขับขี่เท่านั้นถึงจะเบิกได้
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวสามารถนำใบเสร็จค่ารักษาพยาบาลมาตั้งเบิกได้จากบริษัทที่รับประกันภัย ค่ะ