ทำไมมันส่งสัญญากรมธรรม์ประกันภัยมาให้

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
อาทิตยา
วันเวลาที่ตอบ: 
05 November 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ดิฉันยกเลิกการทำประกันชีวิตแล้วเค้าก็โทรมารับเรื่องยกเลิกแล้ว ดิฉันถามว่าจะไม่ส่งกรมธรรม์มาแล้วใช่ไหมแล้วเงินก็จะไม่หักใช่ไหม แต่พอวันหลังฉันมาตรวจสอบจดหมายปรากฏว่ามีกรมธรรม์ส่งมาให้อีก มันหมายความว่ายังไงค่ะ เป็นของบริษัท ACE insurance ค่ะ
คำตอบ: 
ติดต่อเพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมและร้องเรียนได้ที่ www.oic.or.th ค่ะ