ค่าสินไหมดทดแทน/ค่าเสียหายเบื้องต้น

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
สมบูรณ์
วันเวลาที่ตอบ: 
09 May 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ข้าพเจ้า นายสมบูรณ์ ดุษฎีทวีพันธ์ มีคำถามดังนี้ 1.ค่าเสียหายเบื่องต้น/ค่าสินไหมทดแทน/Loss ratio ของแต่ละจังหวัดในประเทศไทย
คำตอบ: 
ติดต่อสอบถามโดยตรงได้ที่ฝ่ายวิเคราะห์และกำกับ โทร.025153995-9 ค่ะ