การขอยกเลิกการทำประกันชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
คุณ นุ่ม
วันเวลาที่ตอบ: 
20 June 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ดิฉันได้ทำประกันชีวิตผ่านทางคอเซ็นเตอร์และดิฉันได้ตกลงทำประกันแต่หลังจากนั้น เกิน 30 วัน ดิฉันได้ขอยกเลิกผ่านทางคอเซ็นเตอร์ทางคอเซ็นเตอร์ตอบรับว่าท่านได้ขอยกเลิกการทำประกันเรียบร้อยแล้วแต่ทางกรุงศรีเฟริส์ช็อยโทรมามาทวงถามค่าประกัน ดิฉันควรทำอย่างไร
คำตอบ: 
ติกต่อขอหลักฐานการยกเลิกจากบริษัทและส่งมอบให้ทางกรุงศรีเฟริส์ช็อยค่ะ /02.1