การเคลมค่าส่วนต่างของราคารถกับทุนประกัน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
สุขธิตา
วันเวลาที่ตอบ: 
04 October 2554
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด รถของเราพังทั้งคันเคลมคืนได้เฉพาะทุนประกัน ซึ่งทุนประกันนั้นจะต่ำกว่าราคารถจริง จะสามารถเคลมค่าส่วนต่างของราคารถกับทุนประกันได้กับบริษัทประกันภัยของคู่กรณีได้หรือไม่ หากได้จะใช้ราคารถอิงกับที่ใด
คำตอบ: 
หากคู่กรณีเป็นฝ่ายผิด เคลมได้ครับตามความเสียหายที่แท้จริง ราคาอ้างอิงคงใช้ราคาท้องตลาดในรถประเภทและขนาดเดียวกันครับ./01