การคิดอัตราเบี้ยประกันภัย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
สุจิตรา ลิ่มรัตนะมงคล
วันเวลาที่ตอบ: 
16 March 2553
รายละเอียดคำถาม: 
ลูกค้าได้ซื้อประกันวินาศภัยจากทางตัวแทนเมื่อปลายปี 2552 แต่พอต้นปีทาง คปภ. ได้ประกาศว่าเบี้ยประกันวินาศภัยจะลดลงจากเบี้ยเดิม 15-20% เมื่อนำกรมธรรม์ไปให้ลูกค้าช่วงต้นปี ลูกค้าจึงขอรอการรับกรมธรรม์เพื่อดูประกาศจากทาง คปภ. และได้ตรวจสอบไปยังบริษัทฯที่รับประกันภัย ก็ชี้แจงว่าได้คิดอัตราที่ถูกกว่าที่ คปภ.ประกาศออกมา จึงอยากทราบว่าจะทำอย่างไรถึงจะตรวจสอบว่าราคาที่ลูกค้าได้รับยุติธรรมสำหรับลูกค้าแล้ว
คำตอบ: 
กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคำนวณเบี้ย สามารถนำกรมธรรม์มาให้ สำนักงาน คปภ.  คปภ.เขต หรือ คปภ. จังหวัด ตรวจสอบได้