ถ้าใบอนุญาติตัเเทนหมดอายุจะต้องทำอย่างไร

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นางรำไพ หลอดทองหลาง
วันเวลาที่ตอบ: 
09 March 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ใบอนุญาติเลขที่ 5101028946 วันอบรมครั้งที่ 3 ที่บริษัทไทยประกันจัดขึ้นหลังจากบัดหมดอายุ 4 วันจะต้องเเก้ปัญหาอย่างไร
คำตอบ: 
ถ้าใบอนุญาตขาดต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตใหม่  โดยไม่ต้องสอบค่ะ