ปกปิดข้อเท็จจริง

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ชัย
วันเวลาที่ตอบ: 
19 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ทำประกันชีวิตแจ้งบริษัทแล้วว่าหมอส่งสัยว่าเป็นวัณโรคจึงตรวจเสมหะและกินยาวัณโรคแต่ผลตรวจออกมาว่าไม่เป็น ต่อมาเสียชีวิตบริษัทปฏิเสธการจ่ายโดยอ้างประวัติการรักษาวัณโรคและบอกล้างสัญญาอ้างว่าปกปิดข้อเท็จจริง
คำตอบ: 
เป้นปัญหาข้อเท็จจริง ว่าบริษัทรู้หรือไม่รู้ การกรอกใบคำขอได้ลงข้อความถึงการตรวจวัณโรคหรือไม่ เป็นต้องอาศัยหลักฐานที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ให้ข้อความจริง เพราะหากบริษัทรับทราบ ผู้เอาประกันภัยได้ให้ข้อทเจจริงแล้ว บริษัทก็ยังรับประกันชีวิต บริษัทก็ต้องรับผิดชอบ ท่านต้องตรวจสอบใบคำขอที่แนบท้ายกรมธรรม์เพื่อดูว่ามีข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวหรือไม่