แจ้งคืนทุนประกัน

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
หนึ่ง
วันเวลาที่ตอบ: 
23 January 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าในกรณีที่รถยนต์เกิดอุบัติเหตุแล้วต้องการแจ้งคืนทุนประกันแต่ในขณะที่รอบ.ประกันดำเนินการ(นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 2 เดือนแล้วบ.ประกันยังไม่มีการดำเนินการใดๆเลย)รถได้ถูกอู่ในเครือของบ.ประกันรื้อรถไปแล้วบางส่วน(เจ้าของรถและบ.ประกันยังไม่ได้สั่งให้อู่รื้อ)ในกรณีนี้อยากทราบว่าจะมีผลอะไรต่อทุนประกันที่จะได้รับคืนไหม
คำตอบ: 
                   ตามเงื่อนไขกรมธรรม์กรณีบริษัท จะคืนทุน รถยนต์เสียหายสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ได้รับความเสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรือเสียหายไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะเกิดความเสียหาย                    ในกรณีที่เอาประกันภัยไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ในขณะที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์ให้แก่บริษัททันที โดยค่าใช้จ่ายของบริษัท และให้ถือว่าความคุ้มครองรถยนต์นั้นเป็นอันสิ้นสุด                     หากเป็นการกระทำโดยพลการของอู่ก็จะไม่มีผลอะไรค่ะ