ประวิงการจ่ายสินไหมหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
พงษกร
วันเวลาที่ตอบ: 
27 September 2553
รายละเอียดคำถาม: 
ประกันภัยไทยวิวัฒน์ เอาเอกสารไปวางเรื่องให้บริษัทคุมราคาและตั้งเบิกค่าซ่อมรถยนต์ จะมีพนง. จะรับเรื่องทุกวันอังคาร อีก 1อาทิตย์จะทราบราคาว่าบริษัทจะให้ราคาเท่าไร อีก 1 อาทิตย์ ไปเอาเรื่อง พนง.โยนเรื่องกลับมาไว้ในตะกร้าปะหัว ว่าเสนอราคาไม่เรียงตามลำดับในใบเคลม ทั้งๆที่ใบเสนอราคาที่ส่งไปรายการก็ครบตามใบเคลม แต่รายการอาจไม่เรียงเพราะการเสนอราคาก็ต้องจัดอยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน เช่น มีและด้านขวาก็เสนอราคาด้านขวาให้ครบก่อนแล้วค่อยไปด้านซ้าย บางทีพนง.เคลมเขียนรายการความเสียหายในใบเคลมซ้ายบ้างขวาบ้าง ซึ่งราคาก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือเพิ่มไปมากกว่าเดิมหรือบางทีอาจมีต่อเนื่องหรือพนง.เคลมลงไม่ครบก็เสนอไปกลุ่มเดียวกัน ต้องนำเรื่องกลับมาแก้ไข แล้ววันอังคารหน้าต้องเอาเรื่องไปวางใหม่ สอบถามว่า การที่บริษัทแจ้งว่าเสนอราคารายการไม่เรียงลำดับตามใบเคลม ทั้งที่ รายการก็ไม่มากไปกว่าเดิม ราคาก็เท่าเดิม การกระทำเพื่อดึงเวลาการจ่ายออกไปอีกเช่นนี้ของบริษัทเข้าประวิงการจ่ายสินไหมหรือไม่ครับ
คำตอบ: 
อาจกล่าวได้ว่าพฤติกรรมการทำงานที่ล่าช้า ไม่เร่งรัดการทำงาน ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประสบภัย ซึ่งการดำเนินการของบริษัทเป็รเรื่องการบริหารจัดการภายใน ดังนั้น หากท่านเห็นว่า เรื่องที่ท่านเสนอเข้าไปล่าช้าเกินเวลาพอสมควร ก็สามารถร้องเรียน คปภ.ได้ เพื่อให้บริษัทเร่งรัดการทำงานให้รวดเร็วกว่านี้