บริษัทประกันไม่จ่ายเงิน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
รติกุล
วันเวลาที่ตอบ: 
03 May 2554
รายละเอียดคำถาม: 
แม่ผมผ่อนตู้เย็น กับบริษัทซิงค์เกอร์สาขาโคราช ได้แถมประกันชีวิต ของบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต เมื่อเดือนพ.ค.2552 ต่อมาแม่เสียชีวิต ด้วยโรค SLE เมื่อเดือน ธ.ค.2553 บริษัทปฎิเสธ ที่จะจ่าย ค่าทดแทน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ เหตุของการไม่จ่ายค่าชดเชย โดยบอกว่า หากจะทราบรายละเอียด ให้ทำหนังสือ เพื่อขอทราบรายละเอียด แม่ย้ายไปรักษาที่ ร.พ. มหาราช โดยแพทย์ ที่ไปพบแม่ นัดให้ไปตรวจหาสาเหตุ ของเลือดออกทางช่องปาก จนปากของแม่ดำ ที่นี้แม่ได้รู้ว่าแม่ป่วยเป็นโรค SLE เมื่อเดือนธ.ค.2553 และต่อมาเสียชีวิต ทำไมเมื่อก่อนรักษากับ ร.พ.ค่ายสุรนารีย์ แพทย์ไม่แจ้งให้ทราบว่าเป็นโรคอะไร 1.แล้วจะทำหนังสือยังไง สาเหตุของการไม่จ่ายค่าชดเชย 2.อยากทราบ 6โรค ที่ไม่ให้ความคุ้มครอง 3.โรคที่เป็นมาก่อน แต่ไม่ได้รับการรักษา ไม่รู้ว่าเป็นโรค มีสิทธิรับประโยชน์หรือไม่ 4.โรคSLE ที่แม่เป็นอยู่ในข่าย การไม่จ่ายค่าทดแทนหรือไม่ หากเข้าข่ายที่ไม่จ่ายค่าชดเชย ทำไมบริษัท ประกันไม่ตรวจสุขภาพ ก่อนการทำประกัน เพราะวันที่ทำประกัน แม่ผมมีอายุเกิน 60 ปีแล้ว 5.บริษัทที่มีส่วนได้เสียจัดให้มีสัญญาประกันเกิดขึ้น จะต้องได้รับอนุญาติ จากหน่วยงานใด
คำตอบ: 
เรื่องของคุณเป็นเรื่องที่บริษัทปฏิเสธการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ซึ่งบริษัทจะมีหนังสือแจ้งให้ผู้รับประโยชน์ทราบว่าไม่จ่ายเพราะเหตุใด ซึ่งหากคุณตรวจสอบสาเหตุและกรมธรรม์แล้วเห็นว่าไม่ถูกต้อง สามารถที่จะนำเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. สำนักงาน คปภ.จังหวัด หรือเขต เพื่อให้พิจารณาข้อเท็จริงว่าถูกต้องหรือไม่ได้ครับ - หน่วยงานที่กำกับดูแลบริษัทประกันภัย คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ครับ