เรียกค่าสินไหมทดแทนได้หรือไม่ระหว่างรอรภว่อม

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
เก๋
วันเวลาที่ตอบ: 
09 November 2555
รายละเอียดคำถาม: 
แฟนถุกรถจักรยานยนต์ซึ่งเปนชาวต่างชาติขับมาชน จนทำให้ฝ่ายคนขับจักรยานยนตืเสียชวีต ทางรถจักรยานยนต์นั้นเป็นฝ่ายผิด รถมีพรบ แต่ไม่มีประกัน และคนที่ขับรถไม่ใช่เจ้าของรภ ตำรวจนัดคุยเจรจาค่าเสียหาย ซึ่งทางเราเรียกค่าเสียหายระหว่างที่รอรถซ่อมเปนเงินจำนวนหนึ่ง แต่อีกฝ่ายไม่ยอมจ่าย ซึ่งเรารภยนต์เป็นฝ่ายถูกเราสามารคถเรียกค่าเสียหายจากประกันทางอื่นได้ไหม ไม่รู้จะทำไง ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
คำตอบ: 
ถ้าเป็นผู้ประสบภัยเป็นฝ่ายถูก การประกันภัยรถภาคบังคับ (พ.ร.บ.) จะให้ความคุ้มครองดังนี้คะ ค่ารักษาพยาบาลตามที่จ่ายจริงสูงสุดรายละ 50,000 บาท กรณีพักรักษาตัวในโรงพยาบาลจะได้รับค่าชดเชยรายงาน วันละ 200 บาท (ตามความเป็นจริง ไม่เกิน 20 วัน) และถ้าเสียชีวิตได้ 200,000 บาทคะ ส่วนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ต้องเรียกจากผู้ทำละเมิดคะ //009