เปิด e-learning ในเวบ คปภ.ไม่ได้

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ผุสรัตน์
วันเวลาที่ตอบ: 
24 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าทำไมตอนนี้ ถึงเปิดอ่านสาระน่ารู้ใน e-learning ใน website ของคปภ.ไม่ได้เลยสักหัวข้อ
คำตอบ: 
อยู่ระหว่างการปรับปรุงค่ะ