ธนาคารบังคับขายประกัน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ผู้เดือดร้อน
วันเวลาที่ตอบ: 
19 March 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ธนาคารกรุงไทย สาขาลำปาง บังคับขายประกันแก่ผู้ฉัน้เงิน แจ้งว่าเป็นระเบียบและต้องทำประกันเพราะธนาคารบังคับว่าต้องทำ ผู้ฉัน้แจ้งว่าไม่ต้องการทำ ก็พากันมาบังคับ เมื่อทำไปแล้วสามารถขอยกเลิกและรับเงินคืนได้หรือไม่ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง สามารถร้องเรียนได้ที่ใดบ้าง(ประกันชีวิต และประกันอุบัติเหตุ)
คำตอบ: 
ต้องร้องเรียนที่ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ เนื่องจากเป็นเงื่อนไขในการให้กู้เงินของธนาคารค่ะ