เงินคืนตามสัญญาไม่ครบ จะทำอย่างไรดี

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
aia แบบสะสมทรัพย์ 21 มีเงินคืนทุก 3 ปี ครบสัญญาได้
วันเวลาที่ตอบ: 
25 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ผมชื่อสมชาย เจิมสุรวงศ์ เคยเป็นตัวแทน เอไอเอ เมื่อปี 2531 โดยกรมธรรมฉบับแรกขายพี่ชาย เป็นแบบสะสมทรัพย์ 21 มีเงือนไขจ่ายคืนล่วงหน้าทุก ๆ 3 ปีๆละ 10 % เมื่อครบปีที่ 21 จะรับเงินคืน 140% แต่เมื่อครบสัญญา เมื่อ มิย. 52 ได้รับเงินคืนเพียง 137 % ผมได้ดำเนินการสอบถามและร้องเรียนกับ เอไอเอ และ คปภ เป็นที่เรียบร้อยเมื่อวันที่ 2 ต.ค 52 ทางเจ้าหน้าที่ ค ป ภ ตรวจสอบบอกว่า รายละเอียดทาง เอไอเอ ทุกต้อง แต่ผมในฐานะอดีตตัวแทนได้รับการสอนว่าเมื่อครบ ปี่ 21 ลูกค้าจะได้รับคืน 140 % ไม่ใช่การคืนตามที่เจ้าหน้าที่ เอ ไอ เอ ชี้แจ้ง กับ ทาง เจ้าหน้าที่ ค ป ภ ทางเจ้าหน้าที่ คปภ บอกว่าเรื่องการ อบรม การสอนไม่ได้อยุ่ในความรับผิดชอบที่จะให้ทาง คปภ จะไปบังคับทาง เอไอเอได้ ถ้าเช่นนั้นลุกค้าจำนวนมากที่ซื่อประกันแบบนี้ก็ต้องเสียหายเป็นจำนวนมาก เพราะความไม่รู้ในสาระส่วนนี้แต่ชื่อเพราะตัวแทนของบริษัทฯทีได้รับการฝึกอบรม คปภ จะช่วยอย่างไรครับ
คำตอบ: 
ให้ท่านสอบถามข้อเท็จจริงที่ฝ่ายกฏหมาย สำนักงานคปภ 025153999