เคลมโช๊ค ทำไมประกันจ่ายครึ่งเดียว

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นิดา
วันเวลาที่ตอบ: 
19 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
รถถูกชนท้ายและเป็นฝ่ายถูก ศูนย์แจ้งโช๊คคู่หลังแตก แต่ประกันบอกว่าจ่ายให้ครึ่งเดียว เลยไปอ่านเงื่อนใขกรมธรรม์ก็ไม่เห็นระบุเกี่ยวกับเรื่องนี้ เลยอยากสอบถามว่า ตามแง่กฏหมายประกันจะต้องจ่ายเท่าไหร่ ถ้าจะอ้างเรื่องค่าเสื่อมก็อยากทราบว่าระบุอยู่ตรงส่วนใหนของกรมธรรม์และคลอบคลุมอะไหล่ชิ้นใหนบ้าง
คำตอบ: 
การชดใช้ค่าเสียหายตามหลักของการประกันภัยประกอบกับประมวลกฎหมายเพ่งและพาณิชย์จะต้องชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง ในกรณีดังกล่าว  โช้คเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ไปแล้วมีความเสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน ดังนั้นเมื่อเกิดความเสียหายขึ้นทางบริษัท  จะเปลี่ยนให้โดยใช้อะไหล่ที่มีสภาพเดียวกัน หรือบริษัทฯจะเปลี่ยนของใหม่โดยท่านจะต้องออกส่วนร่วมบางส่วน แต่คำว่าส่วนร่วมนั้นต้องเป็นการเจราจาต่อรองในข้อเท็จจริงว่าจะมีส่วนร่วมเท่าไหร่ เพราะถ้าไม่เกิดเหตุรถยนต์ท่านใช้ต่อไปได้แต่อายุงานมันก็มากขึ้น