กรณีกินเห็ดพิษ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
ณัฐ
วันเวลาที่ตอบ: 
01 September 2553
รายละเอียดคำถาม: 
มีข้อโต้แย้งกรณีกินเห็ดพิษ ว่าถือเป็นอุบัติเหตุหรือไม่ ตามความหมายของคำว่าอุบัติเหตุแล้ว คิดว่าไม่ใช่อุบัติเหตุ เข้าใจถูกต้องใช่มั้ยคะ
คำตอบ: 
ถูกต้อง ครับ