เคลมประกันชั้น1 แต่ต้องเสีย 1000 บาทต่อจุด

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
มานะศักดิ์
วันเวลาที่ตอบ: 
29 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
รบกวนถามเกี่ยวกับการเคลมประกันชั้น 1 ครับ ผมทำประกันกับบริษัทวิริยะประกันภัย และช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้แจ้งเคลมประกันเนื่องจากรถไปเบียดกับฟุตบาททำให้สเกิรต์แตก และ มีรอยขีดข่วนที่ท้ายรถ 2 จุด เนื่องจากจุดแรกรถไปเบียดกับเสารั้วที่บ้าน และจุดที่ 2 โดนรถเข็นในห้างขูดเป็นรอย( เข็นรถไปโดนเองครับ )ซึ่งทั้ง 2 จุดทำให้สีรถเป็นรอยขูดเห็นได้ชัดเจนแต่ตอนเคลมประกันเจ้าหน้าที่บอกว่าเคลมได้เฉพาะสเกริต์เท่านั้น รอยขูดท้ายรถ 2 จุดเคลมไม่ได้เนื่องจากตัวรถไม่ได้บุบหรือแตกถ้าจะเคลมต้องเสีย 1000 บาทต่อจุดครับ (อ้างว่าเป็นประกาศของกรมการประกันภัยปี 2552 ) จะรบกวนถามว่าข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร และ รอยขีดขูดที่ตัวรถสามารถเคลมได้หรือเปล่า ถ้าเคลมเคลมไม่ได้ แล้วประชาชนจะทำประกันชั้น 1 ทำไมเพราะถ้าเป็นอย่างนี้ประชาชนจะเสียประโยชน์อย่างมากเท่ากับหน่วยงานของรัฐไปเข้าไปเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทประกัน เพื่อเอาเปรียบประชาชน ผมส่งรูปมาให้ช่วยดูด้วยครับ
คำตอบ: 
กรมธรรม์เดิม รถถูกชน/คว่ำ ไม่สามารถแจ้งคุ่กรณีได้ เสียส่วนแรก 2,000 บาท กรมธรรม์ใหม่เป็น 1,000 บาท แต่ก็เพิ่มเติมว่า กรณีไม่ได้ถูกชน/คว่ำ ความเสียหายเป็นรอยขีดข่วน เสียส่วนแรก 1,000 บาท ต่อเหตุ ซึ่งทั้งกรมะรรม์เก่าและใหม่ต่างมีข้อดีและข้อเสีย การกำหนดเงื่อนไขใหม่ ในปีแรกที่มีการปรับเปลี่ยนอาจทำให้รู้สึกว่าเสียเปรียบ แต่หากการใช้รถโดยสภาพปกติความเสียหายเล็กน้อยที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายจากการใช้งานปกติ แต่ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การชน ซึ่งเป็นความเสี่ยงภัยที่ซื้อไว้ ควรที่จะได้รับความคุ้มครองอย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม คปภ. รับจะนำปัญหาดังกล่าวมาประมวล เพื่อปรับปรุงต่อไป