ประกาศผลประกวดโฆษณาสั้นไปรึยังครับ ?

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
นิสิต
วันเวลาที่ตอบ: 
25 July 2554
รายละเอียดคำถาม: 
ตามหัวข้อเลยครับผม
คำตอบ: 
ผลประกวดโฆษณาสั้นขณะนี้ยังไม่ออกค่ะ  เมื่อส่งมาครบจำนวนที่ต้องการ จะต้องมีการคัดเลือกและส่งเรื่องกลับไปเพื่อดำเนินการต่ออีกค่ะ