การบอกยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยภาคสมัครใจ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
pLepApA
วันเวลาที่ตอบ: 
24 December 2552
รายละเอียดคำถาม: 
กรณีที่บริษัทมีเงื่อนไขในการบอกยกเลิกลูกค้าเนื่องจากมีความเสียหายถี่และสูงมาก และได้มีการออกจดหมายแจ้งล่วงหน้าก่อน 30 วัน และคืนเบี้ยให้ตามสัดส่วนวันที่เหลือคุ้มครอง ซึ่งในการทำเช่นนี้ตามพิกัดของทางคปภ. มีการระบุไว้ว่าบริษัทสามารถบอกยกเลิกได้ และบริษัทได้ทำตามพิกัดทุกอย่าง อยากถามว่า มันผิดกฎของคปภ.หรือไม่ เนื่องจากเวลาที่ลูกค้าไปร้องเรียน ทางคปภ.มักชี้แจงว่า ไม่สามารถบอกยกเลิกได้เนื่องจากผิดกฎหมาย ซึ่งทำให้สับสนเป็นอย่างมาก เพราะทางบริษัทได้ปฏิบัติตามพิกัดของคปภ.อย่างถูกต้องแล้ว รบกวนช่วยชี้แจงให้ด้วยค่ะ เพื่อข้อมูลที่ถูกต้องและไม่สับสน
คำตอบ: 
บอกยกเลิกได้แต่บริษัทต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดไว้ครับ