การยกเลิกกรมธรรม์กรณีที่ไม่ไดรับเอกสารกรมธรรม์

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
Supinya
วันเวลาที่ตอบ: 
12 May 2553
รายละเอียดคำถาม: 
เรียนสอบถามว่าเราสามารถยกเลิกกรมธรรม์ในกรณีที่ไม่ไดรับเอกสารกรมธรรม์เป็นเวลานานได้หรือไม่คะ และเอกสารไม่ได้รับเกิน 15 วัน (ประมาณ 6 เดือนและไม่ได้เซ็นต์รับกรมธรรม์เลย) จะยกเลิกและขอเงินคืนได้เต็มจำนวนได้หรือปล่าวคะ เพราะร้องเรียนไปที่บริษัทแล้วบริษัทก็ยังเพิกเฉยอยู่น่ะค่ะ เดือดร้อนจริงๆ
คำตอบ: 
เมื่อผู้เอาประกันภัยยังไม่ได้รับกรมธรรม์ ย่อมสามารถใช้สิทธิยกเลิกได้ เนื่องจากผู้เอาประกัน-ภัยยังไม่ได้ดู / ทราบ ข้อความและเงื่อนไขในเอกสารกรมธรรม์