สั่งซ่อมแล้วแต่ไม่ส่งอะไหล่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
ภาณุพงศ์
วันเวลาที่ตอบ: 
29 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ผมทำประกัน 3 + ซึ่งรถได้เฉียวและได้แจ้งตามขั้นตอนทุกประการ จนบริษัทได้มี แฟกส์ให้อู่ทำการซ่อมได้ เมื่ออู่ซ่อมแล้วทางบริษัทกลับไม่ส่งอะไหล่มา ซึ่งรถก็จอดอยู่อู่ 3 อาทิตย์ พอสอบถามกับบริษัทก็ปรากฏว่าต้องการรูปภาพประกอบโดยให้ผมหารถขั้นที่เป็นคู่กรณีมาทำการเปรียบเทียบรอยใหม่และถ่ายรูป เพื่อที่จะดำเนินการตามขั้นตอนการส่งอะไหล่ต่อไป แบบนี้ถือว่าบริษัทประวิงเวลาโดยไม่ทำการตรวจสอบให้เสร็จในคราวเดียวแต่กลับเรียกที่จะเอานั้นเอานี้โดยไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของผู้เอาประกัน ขั้นตอนการทำงานไหนที่ผิดและจะมีวิธีไหนบ้างที่จะทำให้บริษัทดำเนินการส่งอะไหล่รถมา และสามารถเรียกร้องค่าเสียเวลาในการที่ไม่มีรถใช้ได้หรือไม่
คำตอบ: 
ควรนำเรื่องเข้าร้องเรียน คปภ. ที่ท่านสะดวก สอบถามสถานที่ได้ที่ 1186