สะเก็ดหินโดนกระจกหน้าแตกเป็นรอยร้าว ไปทำเคลม จะต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนแรกหรือป่าวครับ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
พี่แอล
วันเวลาที่ตอบ: 
18 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ขับรถแล้วสะเก็ดหินโดนกระจกหน้าแตกเป็นรอยร้าวนิดหน่อย ทำชั้นหนึ่งกับวิริยะ ต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก หรือเปล่าครับ
คำตอบ: 
โดยเงื่อนไขกรมธรรม์รถยนต์ภาคสมัครใจ หมวดความคุ้มครองความเสียหายต่อรถยนต์ข้อ 4 ความเสียหายทีเกิดจากการกระทบกับวัตถุ สิ่งของ หากเป็นผลให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของรถยนต์ได้รับความเสียหายถึงขนาด บุบ แตก ร้ว ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกครับ