ประกันชั้นหนึ่งแตะบริษัทประกันไม่จ่ายเต็ม

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
แจ๊ค
วันเวลาที่ตอบ: 
24 August 2555
รายละเอียดคำถาม: 
เรื่องมีอยู่ว่าผมขับรถผ่านบริเวรที่มีน้ำขัง ทำให้เครื่องรถยนต์ดับลง พอส่งเข้าศูญตีราคาโดยให้ทางศูญประสานกับทางบริษัทปะรกันภัยนั้นๆปรากฏว่าทางบริษัทประกันบอกว่ารถยนต์ที่มีอายุใช้งานเกิน 3 ปีทางประกันก็จะจ่ายค่าซ่อมและอะไหล่เพียง 50% ข่อนี้จริงหรือเปล่าครั้บที่
คำตอบ: 
การชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจนั้น จะชดใช้ตามความเสียหายที่แท้จริงครับ หากรถยนต์ท่านมีอายุการใช้ 3 ปี การจัดเปลี่ยนอะไหล่ก็จะเป็นอะไหล่ในสภาพ 3 ปี หากท่านต้องการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่ท่านสามารถเจรจาส่วนต่างกับบริษัทได้ครับว่าจะออกส่วนต่างอะไหล่ฝั่งละเท่าใด บริษัทอาจจะต้องออกมากกว่า 50% ก็ได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอะไหล่ที่เปลี่ยนซึ่งสามารถเจรจาต่อรองกันได้ครับ ซึ่งหากท่านไม่ได้รับความเป็นธรรมท่านสามารถยื่นเร่องร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. ใกล้บ้านเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ครับ โทร.1186.../001