คนขับฉี่สีม่วง

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
จรงค์ เย็นทั่ว
วันเวลาที่ตอบ: 
24 August 2555
รายละเอียดคำถาม: 
เรียนท่านเจ้าหน้าที่ หากทางคนขับรถมีฉี่สีม่วงตรวจสอบแล้วเป็นยาบ้า ไม่ทราบว่าประกันจะรับผิดชอบหรือไม่ในส่วนของตัวรถประกันที่ทำประกันไว้ประเภท 1 ครับ ขอแสดงคววามนับถือ จรงค์ เย็นทั่ว
คำตอบ: 
ในกรณีนี้ทางบริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบในส่วนของรถที่ทำประกันภัยไว้คะ