สอบนายหน้า

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
บุญยิ่ง ศุภผล
วันเวลาที่ตอบ: 
30 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าถ้าจะขอสอบนายหน้าประกันวินาสภัยต้องทำอย่างไร หารายละเอียดและข้อสอบเป็นอย่างไร
คำตอบ: 
       คู่มือสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันภัยติดต่อที่สวัสดิการสำนักงาน คปภ.   ถนนรัชดาภิเษก    ติดต่อสอบถามได้ที่  สายด่วนประกันภัย 1183 ต่อ 1013