การต่ออายุนายหน้าประกันวินาศภัย

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
ส้ม
วันเวลาที่ตอบ: 
15 December 2552
รายละเอียดคำถาม: 
การต่ออายุนายหน้าประกันวินาศภัย นอกจากการอบรมแล้วมีวิธีอื่นหรือไม่อย่างไร
คำตอบ: 
ไม่มีค่ะ