ตัวแทนไม่นำส่งเงินเข้าบริษัทประกันชีวิต

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
สุภัค ทองดี
วันเวลาที่ตอบ: 
07 August 2555
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องจากขณะนี้ดิฉัน ได้ตรวจสอบพบว่ากรมธรรม์ประกันชีวิตของแม่ดิฉันซึ่งทำไว้กับ บ.อยุธยาอลิอันซ์ ได้ขาดอายุเมื่อปี 2550 แต่แม่ก็ยังคงส่งเบี้ยประกันให้กับตัวแทนประกันของบริษัทฯเรื่อยมา เพราะไม่ทราบเลยว่ากรมธรรม์สิ้นอายุลงเพราะตัวแทนไม่ส่งเงินเข้าบริษัท มิหนำซ้ำอยู่ๆ ก็มีกรมธรรม์ฉบับใหม่เกิดขึ้นโดยตัวแทนรายนี้ มิได้บอกกล่าแก่แม่ดิฉันถึงที่มาที่ไปของกรมธรรม์ใหม่นี้เลย โดยหลอกลวงให้แม่ดิฉันไปตรวจร่างกายและเซ็นเอกสารโดยมิได้บอกกล่าวถึงรายละเอียดของเอกสารที่ให้แม่ดิฉันเซ็นต่อหน้าหมอตรวจ จนล่วงเลยมาเดือนมี.ค. 54 จึงพบว่ามีกรมธรรม์หมายเลขใหม่เกิดขึ้น โดยตัวแทนประกันบอกเพียงว่าเปลี่ยนแปลงการจ่ายเบี้ยจากการเก็บ 6 เดือน เป็นเก็บรายปี 12 เดือนเลย ซึ่งแม่ก็ไม่ทราบแต่ก็คิดว่าเพื่อเป็นความสะดวกในการจ่ายเบี้ยจึงจ่ายไปรายปี ประมาณ24,000 บาท โดยกรมธรรม์ฉบัยใหม่นี้ทางตัวแทนประกัน ก็มิเคยนำมามอบให้กับแม่ดิฉันเลย และที่น่าตกใจคือกรมธรรม์ใหม่นี้ก็หมดอายุลง เพราะเขาไม่นำส่งเงินเข้าบริษัท จากข้อความข้างต้น ดิฉันซึ่งเป็นบุตรสาวของผู้เอาประกัน จึงเรียนจขอคำปรึกษาจากทาง คปภ. ว่าจะดำเนินการไปในแนวทางใดได้บ้าง ปัจจุบันได้ร้องเรียนไปที่ บ.อยุธยา อลิอันซ์ เค้าให้ไปแจ้งความไว้ที่โรงพักถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นว่า โดยให้แจ้งความเอาผิดกับตัวแทนประกัน คือ นางศรีไพร (กนกลักษณ์) ฟองต๋า โดยในส่วนข้อมูลอื่นๆ ที่ดิฉันข้องใจใคร่อยากทราบผลการตรวจสอบจากทางบริษัทฯ ก็ยังมิได้รับการตอบกลับ จึงทำให้เกิดความร้อนใจ ดิฉันควรดำเนินการอย่างไรอีกบ้างคะ ขอบคุณค่ะ สุภัค ทองดี 085 0410824
คำตอบ: 
กรณีของท่านควรนำเรืองร้องเรียนตัวแทนได้ที่สำนักงาน คปภ.ค่ะ