สงสัย คำว่าคู่กรณีในข้อ 4 เรื่องความเสียหายส่วนแรก ของกรมธรรม์ปี 52

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
น้องไอซ์
วันเวลาที่ตอบ: 
19 August 2552
รายละเอียดคำถาม: 
อ้างจากข้อ 4 เรื่องความเสียหายส่วนแรก ของกรมธรรม์ปี 52 ที่ระบุว่าจะต้องเสีย 1000 บาทแรก ในกรณีที่ไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ \" คำว่า คู่กรณ๊ \" หมายถึง บุคคลเท่านั้น รึเปล่าคะ เนื่องจาก ไปชนเสาที่จอดรถ กรณีนี้จัดว่ามีคู่กรณี และจะต้องเสียค่าส่วนแรก 1000 บ.รึเปล่าคะ และควรที่จะทำแจ้งบ.ประกันทันทีเลยรึเปล่าคะ ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
จากคำถาม คู่กรณี หมายถึง รถยนต์คันอื่นที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้น และกรณีที่รถยนต์ชนกับสิ่งอื่นที่ไม่ใช้รถยนต์ เช่น เสา รั้ว ต้นไม้ สัตว์ ก้อนหิน เป็นต้น หากความเสียหายที่เกิดขึ้นทำให้ตัวรถหรืออุปกรณ์ บุบ แตก ร้าว ผู้เอาประกันไม่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนแรก ทั้งนี้ผู้เอาประกันต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงลักษณะการเกิดเหตุ วันเวลา และสถานที่อย่างชัดแจ้ง ค่ะ