สงสัยตัวแทนละเมิดสิทธิ์ปลอมแปลงลายเซ็นต์ใบเซ็นต์รับกรมธรรม์

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
สาลินี
วันเวลาที่ตอบ: 
28 August 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ได้ทำประกันกับตัวแทนประกัน รายหนึ่ง ได้รับกรรมธ์ล่าช้าเกินกำหนด 1 เดือน ตัวแทนแจ้งว่าบริษัทไม่ส่งกรมธรรม์ออกมา ตรวจสอบไปยังบริษัททราบว่าได้ส่งกรมธรรม์ออกไปประมาณ 2 สัปดาห์แล้ว หลังจากนั้นได้รับกรมธรรม์ทางไปรษณ๊ย์ โดยไม่มีเอกสารให้เซ็นต์รับเล่มกรมธรรม์ (ซึ่งปกติต้องมี) สงสัยตัวแทนละเมิดสิทธิ์ปลอมแปลงลายเซ็นต์ใบเซ็นต์รับกรมธรรม์ จึงติดต่อทางบริษัทแจ้งว่าอาจเป็นไปได้ที่ตัวจะทำเช่นนั้น จึงอยากทราบว่าจะสามารถดำเนินการเอาผิดกับตัวแทนอย่างไรได้บ้าง
คำตอบ: 
ท่านควรทำหนังสือแจ้งบริษัทฯเป็นลายลักอักษรว่าตัวแทนคดังกล่าวชื่ออะไร เลขที่ใบอนุญาตอะไร ระบุการกระทำที่ไม่เหมาะสมเพื่อบริษัทฯจะได้ดำเนินการตักเตือนตัวแทนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อไป และขอให้ส่งสำเนาหนังสือตักเตือนให้ผู้เอาประกันภัยทราบด้วย ค่ะ