ขอคืนเงินกรณีไม่สามารถทำประกันได้

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
วรายุทธ์ กลมเกลี้ยง
วันเวลาที่ตอบ: 
09 September 2556
รายละเอียดคำถาม: 
ได้ทำประกันชีวิต จากการฉัน้เงินซื้อบ้าน โดยรวมอยู่ในยอดเงินฉัน้ ต่อมา 1 ปี บ.ประกันได้แจ้งว่า ทำประกันชีวิตไม่ได้ เนื่องจากติดต่อผู้ทำประกันไม่ได้แจ้งว่าโทรศัพท์ติดต่อไม่ได้ แล้วคืนเงินค่าเบี้ยประกันไปให้กับธนาคาร ทางธนาคารก็เอาไปตัดยอดเงินฉัน้แล้วส่งใบเสร็จรับเงินมาที่บ้าน จึงได้ทราบว่าไม่สามารถทำประกันชีวิตได้ โดยเวลาล่วงมา ตั้ง 1 ปี โทรติดต่อไปที่ บ.ประกันเพื่อจะถามว่าเหตุใดไปคืนธนาคาร ทำไมไม่คืนมาที่เจ้าของเงินผู้ทำประกัน เพราะว่า ระยะเวลาผ่อนนานและจำนวนเงินฉัน้สูง หากผู้ฉัน้เป็นอะไรไปก่อนที่จะผ่อนหมดจะเป็นปัญหากับผู้อยู่ข้างหลัง ซึ่งผู้ฉัน้ก็ยังมีความต้องการที่จะทำประกันอยู่ แต่ทาง บ.ประกันให้คำตอบว่า ไม่สามารถเอาเงินคืนมาได้แล้ว เพราะมันเป็นข้อตกลงระหว่างธนาคารและบ.ประกัน ซึ่งผู้ฉัน้ไม่ทราบมาก่อน ต่อมาไปติดต่อที่ธนาคารเพื่อขอเงินคืน เนื่องจากธนาคารไม่มีสิทธิ์รับเงินจำนวนนี้เพื่อไปตัดยอดเงินฉัน้เพราะในสัญญาฉัน้ ผู้ให้ฉัน้จะรับเงินของผู้ฉัน้มาเพื่อตัดยอดเงินฉัน้ได้ในกรณีผู้ฉัน้ผิดนัดชำระหนี้เท่านั้น ทางธนาคาร กลับบอกให้ไปฉัน้ใหม่ และบอกว่าเงินจำนวนนั้นไม่ใช่เงินของผู้ฉัน้ ในความคิดผม ผู้ฉัน้ เป็นคนฉัน้เงินจำนวนนี้มาเพื่อทำประกันชีวิต เมื่อฉัน้มาแล้วย่อมต้องเป็นเงินของผู้ฉัน้และผู้ฉัน้เสียดอกเบี้ยในเงินจำนวนนั้นด้วย เมื่อไม่สามารถทำกับ บ.ประกันนี้ได้ บ.ต้องคืนเงินมาให้เจ้าของเงินเพื่อที่เจ้าของเงินจะได้ไปทำประกันกับ บ.อื่นต่อไป และ ธนาคารไม่มีสิทธิ์รับเงิน แม้จะเป็นข้อตกลงระว่าง ธนาคารกับ บ.ประกัน แต่ผู้ฉัน้ไม่ได้รับรู้หรือยินยอมด้วย ในกรณีนี้สามารถเรียกร้องเงินที่จะทำประกันชีวิต จาก บ.ประกัน และหรือ ธนาคารที่รับเงินไว้ได้หรือไม่ครับ ขอบคุณครับ
คำตอบ: 
ติดต่อ 02-5153999 ต่อคุ้มครองสิทธิ