ขั้นตอนของการทำใบอนุญาติ

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
จารุณี
วันเวลาที่ตอบ: 
29 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบขั้นตอนของการขอใบอนุญาติ และเวลาที่จะได้รับใบอนุญาติ ยกตัวอย่าง ถ้าสอบผ่านเมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2552 จะได้รับใบอนุญาติประมาณเมื่อไร. ขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
ข้อมูลเกี่ยวกับการขอใบอนุญาต ในเวบไซด์ค่อนข้างละเอียด จึงขอให้ท่านตรวจสอบดูค่ะ