บัตรนายหน้าประกันชีวิตสูญหาย

กลุ่มคำถาม: 
ตัวแทน/นายหน้า
ชื่อผู้ถาม: 
pui
วันเวลาที่ตอบ: 
14 March 2557
รายละเอียดคำถาม: 
1.บัตรนายหน้าประกันชีวิตสูญหายแต่ยังไม่หมดอายุต้องการออกบัตรใหม่ต้องทำอย่างไรบ้างคะ 2.บัตรนายหน้าประกันวินาศภัยจะหมดอายุวันที่12 พค 57 สามารถอบรมต่ออายุได้รึยังคะ และเช็คดูในระบบในช่องที่บอกว่า\"สถานะใบอนุญาต/ต่ออายุครั้งถัดไป\" เป็น -/3 หมายความว่ายังไงคะ ถ้าจะขออบรมต่ออายุควรเป็นครั้งที่เท่าไหร่
คำตอบ: 
1.แจ้งความใบอนุญาตฯหายแล้วนำมาขอรับใบแทนได้ที่สำนักงาน คปภ. 2.ท่านสามารถเข้ารับการอบรมเพื่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ ครั้งที่ 3 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ   ค่ะ//002