รถได้ทำประกันภัยชั้น 1 ไว้ และเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยที่บริษัทประกันคืนทุนประกันให้ แต่ไม่ได้จ่ายค่า รักษาพยาบาลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
รายละเอียดคำถาม: 

รถทำประกันภัยชั้น 1 ไว้ และเกิดอุบัติเหตุขึ้นโดยที่บริษัทประกันคืนทุนประกันให้ แต่ไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ผู้ได้รับบาดเจ็บ เมื่อสอบถามไปได้รับคำตอบว่าต้องนำเอกสารการรักษาพยาบาลพร้อมกรมธรรม์ไปติดต่อที่บริษัทอีกครั้ง ไม่ทราบว่าจะยังสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้อีกหรือไม่

คำตอบ: 

ยังสามารถตั้งเบิกได้ และขอให้รีบดำเนินการโดยเร็ว หากบริษัทไม่ดำเนินการให้ขอให้นำเรื่องมาร้องเรียนได้ที่สำนักงาน คปภ.