รถแม็กโครและรถไถ 4 ล้อตามกฎหมายต้องจัดทำ พ.ร.บ.รถหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
นิตยพงศ์
วันเวลาที่ตอบ: 
29 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
1.รถแม็กโครต้องจัดทำ พ.ร.บ. หรือไม่ 2.เมื่อผู้ป่วยเกิดอุบัติเหตุจากรถแม็กโครหรือรถไถเล็ก 4 ล้อ จะต้องใช้สิทธิใดในการรักษา
คำตอบ: 
รถแมคโครต้องทำประกันภัย ส่วนรถไถ 4 ล้อ ต้องดูว่าเป็นรถตาม พรบ.รถยนต์หรือไม่ ถ้าเป็นก็ต้องทำ พรบ. คำว่า รถไถเล็ก 4 ล้อ ต้องดูสภาพรถ เป็นรถดัดแปลงหรือไม่ เนื่องจากไม่เห็นสภาพรถ ท่านสามารถสอบถามได้ที่ กรมการขนส่งทางบก