การต่อบัตรนายหน้า

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
สุภาพ แสงหิรัญ
วันเวลาที่ตอบ: 
24 September 2556
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบว่าที่คปภขอนแก่นมีการอบรมต่อบัตรนายหน้าครั้งที่1หรือเปล่าคะ ตอบด้วยคะ่
คำตอบ: 
สำนักงาน คปภ.มีการแผนการจัดอบรมการต่ออายุใบอนุญาตฯ เฉพาะครั้งที่ 3 และครั้งที่ 4 เท่านั้นค่ะ   //002