รถยนต์เฉี่ยวรถ จยย. พรบ.ขาด ถูกเรียกเงินคืนหรือไม่

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
ขวัญใจ
วันเวลาที่ตอบ: 
26 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
หากรถรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกับรถยนต์มีผู้บาดเจ็บซึ่งอยู่ในรถจักรยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ พ.ร.บ. ขาด ผู้ประสบภัยทำการมอบอำนาจให้โรงพยาบาลตั้งเบิกไปที่ สำนักงาน คปภ. และ รถยนต์ซึ่งเป็นคู่กรณีหลบหนีไป แต่พนักงานสอบสวนลงความเห็นว่ารถยนต์คันที่เฉี่ยวชนแล้วหลบหนีไปนั้นเป็นผ่ายประมาท สอบถามว่า เจ้าของรถจักรยานยนต์คันเกิดเหตุที่ ร.พ.ทำการเรียกเก็บค่ารักษาไปนั้นจะถูก เรียกเงินคืนในส่วนที่ คปภ. จ่ายค่ารักษาพยาบาลหรือไม่ค่ะ
คำตอบ: 
ต้องดูผลคดีก่อนว่าในที่สุดเป็นความประมาทของฝ่ายใด