ยกเลิกประกันภัยรถยนต์

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
Prasit
วันเวลาที่ตอบ: 
29 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
จะยกเลิกประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เนื่องจากการให้บริการไม่ดี (ของไทยศรีประกันภัย) ได้หรือไม่ เพราะคนเคลมไม่มาเปิดเคลมที่จุดเกิดเหตุ
คำตอบ: 
ยกเลิกได้ค่ะ