ฟีนิกส์

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
เอ
วันเวลาที่ตอบ: 
21 October 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ฟีนิกซ์เป็นยังไงบ้างตอนนี้ อยากทราบรายละเอียด
คำตอบ: 
บริษัทได้ปรับโครงสร้างการบริหารแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการให้เข้าระบบ