อยากทราบอัตราการให้ส่วนลดผู้ขับขี่

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
สมพร
วันเวลาที่ตอบ: 
04 May 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบขั้นอายุ กับอัตราการให้ส่วนลด ของการทำประกันแบบระบุชือผู้ขับขี่ ที่อัพเดรทล่าสุดค่ะ
คำตอบ: 
18-14 ปี ลด 5% , 25-35 ปี 10%, 36-50 ปี 15% , 50 ปี ขึ้นไป 20 % ครับ