ฝาครอบล้อหลุดหาย

กลุ่มคำถาม: 
ประกันวินาศภัย
ชื่อผู้ถาม: 
วิทยา
วันเวลาที่ตอบ: 
30 September 2554
รายละเอียดคำถาม: 
แจ้งเคลมกับบริษัทประกันภัยว่าขับรถอยู่แล้วมาตรวจสอบรถพบว่าฝาครอบล้อหลุดหายไปตอนไหนไม่รู้ ทางประกันบอกว่าไม่รับผิดชอบ (ถูกต้องหรือเปล่ารับ)หากรับผิดชอบต้องเสียค่าเอ็กเซพหรือไม่ครับ
คำตอบ: 
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งดังนี้  1,000.-บาทแรกของความเสียหายอันมิได้เกิดจากการชนหรือคว่ำ หรือกรณีที่เกิดจากการชนแต่ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถแจ้งให้บริษัททราบถึงคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งได้ ค่ะ