พ.ร.บ รถยนต์

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
ตอง
วันเวลาที่ตอบ: 
25 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
การจ่ายค่า พ.ร.บ จ่ายอย่างไรให้กับคู่กรณ๊
คำตอบ: 
กรณีรถ 2 คัน ชนกัน ต่างฝ่ายต่างมี พรบ. ค่าเสียหายเบื้องต้นให้เบิกกับบริษัทที่รับประกันภัยรถคันที่ผู้ประสบภัยโดยสารมา กรณีส่วนเกินค่าเสียหายเบื้องต้น เบิกจากรถคู่กรณี/ประกันภัยรถคู่กรณีที่เป็นฝ่ายที่ต้องรับผิด ข้อมูลดังกล่าวสามารถสืบค้นความรู้ได้จาก website นี้