ผู้โดยสารบาดเจ็บ...

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
ดัง
วันเวลาที่ตอบ: 
30 September 2552
รายละเอียดคำถาม: 
เกิดเหตุรถยนต์สองคันชนกัน โดยรถยนต์ทั้งสองคันทำ พ.ร.บ. คนละบริษัทฯกัน เรื่องถึงสถานีตำรวจ พนักงานสอบสวนยังไม่ตัดสินคดี ให้รอนัดหมายอีกครั้งเนื่องจากมีผู้บาดเจ็บ ปัจจุบันผู้โดยสารบาดเจ็บมีค่ารักษาจำนวน 35,000 บาท ติดต่อเบิกกับประกันภัย เจ้าหน้าที่บริษัทฯประกันภัยแจ้งว่า สามารถเบิกค่ารักษาได้เฉพาะเบื้องต้น 15,000 บาท ส่วนที่เหลืออีก 20,000 บาท ต้องรอผลคดีก่อนจ่าย ถามว่าเงื่อนไขการจ่ายค่ารักษาตามสิทธิ พ.ร.บ. เป็นอย่างไร
คำตอบ: 
จากข้อเท็จจริงดังกล่าว สามารถใช้การสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในกรณีรถที่เอาประกันไว้กับบริษัทประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่นซึ่งมีการเอาประกันภัยตาม กธ.พรบ.ด้วยเป็นเหตุให้ผู้ประสบภัยได้รับบาดเจ็บและไม่ฝ่ายใดยอมรับผิดในเหตุที่เกิดขึ้น บริษัทตกลงจะสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามใบเสร็จรับเงินไม่เกิน 50000 บาท ต่อหนึ่งคน ให้แก่ผู้ประสบภัยซึ่งโดยสารมาในรถ หรือกำลังขึ้นหรือกำลังลงจากรถที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทก่อน ค่ะ