ผู้สูงอายุ 66 ปี ควรแนะนำทำประก้นประเภทใคแบบใด

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ถวัลย์
วันเวลาที่ตอบ: 
25 November 2552
รายละเอียดคำถาม: 
ผู้ต้องการทำประกัน เป็นพระ อายุ66 ปี ต้องการออมเงิน ควรแนะนำ ทำประกันแบบใด ประเภทใด
คำตอบ: 
ประกันภัยประเภท โรคร้ายแรง