การขอคืนกรมธรรม์

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ศศินา ไทยสาย
วันเวลาที่ตอบ: 
08 August 2555
รายละเอียดคำถาม: 
ได้ฉัน้เงินจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และได้ทำประกันภัยไว้ ระยะเวลาเอาประกัน 9 ปี ชำระค่าประกัน 44,000 บาท วงเงินเอาประกัน จำนวน 800,000 บาท ชำระหนี้ไปแล้ว 1 ปี และได้ปิดยอดหนี้ดังกล่าว ต้องการขอคืนกรมธรรม์และยกเลิก ไม่ทราบว่าจะได้เงินคืนกี่เปอร์เซน เป็นจำนวนกี่บาท และต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ: 
ปิดยอดเงินกู้แล้ว ขอยกเลิกได้ค่ะ ได้เงินคืนตามตารางกรมธรรม์ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ค่ะ