แจ้งยกเลิกแล้วแต่เค้าบอกส่งเอกสารช้าเลยทำให้เสียเงิน

กลุ่มคำถาม: 
ประกันชีวิต
ชื่อผู้ถาม: 
ผดุงศักดิ์
วันเวลาที่ตอบ: 
29 November 2554
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องจากกรมธรรม์ประกันชีวิตของผมครบกำหนด 24.09.2554 แต่สามารถชำได้ถึง 24.10.2554 ผมโทรไปแจ้งกับทางบริษัท ประมาณวันที่ 25-26.10.2554 เจ้าหน้าที่แจ้งว่าจะให้ตัวแทนติดต่อกลับ ผมก็รอประมาณ เกือบวันที่ 4 หรือ 5 เดือน 11.2554 ตัวแทนโทรมาว่าขอเอกสารให้ให้เซ็นเอกสารเพื่อยกเลิก แต่ผมติดปัญหาน้ำท่วมบ้าน จึงเวลานานออกไปกว่าจะได้ไปเซ็นต์เอกสารให้ทางตัวแทน ประมาณวันที่ 22 .11.2554 ผมก็นึกว่าจะจบ แต่พอวันที่ 25.11.2554 มีจดหมายแจ้งใบเสร็จรับเงินเบี้ยประกันภัยโดยการฉัน้จ่ายอัตโนมัติ ซึ่งกลายเป็นว่าบริษัทได้ชำระเบี้ยประกันไปแทนผมโดยการฉัน้ยืม โดยไม่มีการแจ้งผม ตั้งแต่วันที่ 8 .11.2554 และเก็บดอกเบี้ยผมทุกวัน กรณีนี้ผมสามารถทำอย่างไรได้บ้างครับ เนื่องจากไม่ต้องการจ่ายเบี้ยกรมธรรม์ฉบับนี้แล้ว
คำตอบ: 
หากไม่ต้องการทำประกันภัยต่อสามารถยกเลิกได้ค่ะ แต่การทำประกันภัยไม่แนะนำให้ยกเลิก  แต่ต้องติดต่อไปยังบริษัทขอความชัดเจนกว่านี้ หากส่งเบี้ยไปเกรงว่าจะมีปัญหา การกู้เงินจ่ายค่าเบี้ยอัตโนมัติจะต้องเสียดอกเบี้ยค่ะ  หากไม่ได้รับการบริการที่ถูกต้องและชัดเจนนำเรื่องมาให้สำนักงาน คปภ.  เพื่อเจ้าหน้าที่สำนักงาน คปภ.ได้จะตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่จะแก้ไขไม่ทันค่ะ