การเครมประกันที่ไม่ได้รับการสนใจจากฝ่ายเครมและบริษัท

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ
ชื่อผู้ถาม: 
chonticha
วันเวลาที่ตอบ: 
22 May 2555
รายละเอียดคำถาม: 
เนื่องจากดิฉันได้ทำประกันรถยนต์ภาคสมัครใจแบบรถเช่ากับบริษัทกมลประกันภัย ตอนนี้ส่งประกันกับบริษัทนี้ไปแล้วกว่าสิบคัน เริ่มการส่งตั้งแต่ปลายปีที่2554 ตอนนี้รถเกิดเหตุเป็นคันแรกประมาณเดือนมีนาคม จนปัจจุบันนี้รถยังไม่ได้ซ่อม เนื่องจากตอนแรกเข้าศูนย์โตโยต้ามีการประเมินราคานานมากใช้เวลาประมาณสี่สัปดาห์ และเมื่อการเสนอราคาผ่านปรากฎว่าทางศูนย์แจ้งให้ลูกค้าสำรองจ่ายทั้งหมดซึ่งในตอนแรกฝ่ายเครมไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อน ตอนเกิดเหตุฝ่ายเครมก็ไม่ได้ไปในที่เกิดเหตุรูปถ่ายทั้งหมดต้องขอจากฝ่ายเจ้าของรถ เมื่อต้องสำรองจ่ายก็เลยเปลี่ยนที่ซ่อมเป็นอู่ในเครือ ซึ่งทางฝ่ายเครมบอกว่าไม่มีปัญหาซ่อมได้เลย แต่เนื่องจากรถขับไม่ได้ต้องลาก ทางกมลให้เราออกค่าลากไปก่อนแล้วค่อยตั้งเบิกที่หลัง เราก็ยอม เพื่อให้การซ่อมเร็วขึ้น ลากออกจากศูนย์ประมาณวันที่ 3 พ.ค. จนตอนนี้วันที่ 19 พ.ค. รถยังไม่ได้ดำเนินการซ่อมแม้แต่นิดเดียว ตอนนี้รู้สึกแย่มาก เมื่อวานไปดูที่อู่มารถจอดข้างถนน ตากแตดตากฝนและไม่ได้รับความสนใจเลย ทางอู่แจ้งว่าทางประกันยังไม่ได้ดำเนินการใดใด ตอนนี้รถต้องผ่อนทุกเดือน แต่ไม่ได้ให้เช่าเลย ความล่าช้าและความเสียหายตรงนี้ เราสามารถเรียกร้องจากบริษัทกมลได้ไหมและตอนนี้รถที่เหลือทั้งหมดอยากถอนประกันออกจากบริษัทนี้ไหม โดยที่ให้บริษัทกมลรับผิดชอบเบี้ยประกันภัยในส่วนที่ต้องจ่ายกับบริษัทอื่นในระยะเวลาที่เหลือ ต่อจากบริษัทกมลได้ไหมคะ
คำตอบ: 
กรณีเป็นฝ่ายผิด  ความเสียหายอันเกิดจากการขาดการใช้รถยนต์ ไม่สามารถเรียกร้องได้   เว้นแต่การขาดการใช้รถยนต์นั้นเกิดจากบริษัทประวิงการซ่อม หรือซ่อมล่าช้าเกินกว่าที่ควรจะเป็น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะเรียกร้องค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้เฉพาะส่วนที่เกินจากการซ่อมจริงหากพิสูจน์ได้ว่า มีความเสียหายเกิดขึ้นจริง  แต่หากเป็นฝ่ายถูก สามารถเรียกร้องได้ตั้งแต่ถูกกระทำละเมิด  สามารถเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้  ซึ่งค่าขาดประโยชน์ดังกล่าว ค่าขาดประโยชน์ที่เราต้องหารถมาใช้เพื่อทดแทนรถของเราที่ถูกทำละเมิดซึ่งต้องจัดซ่อมในเวลากี่วัน และเรียกได้จากฝ่ายคู่กรณีที่เป็นฝ่ายผิดค่ะ  จากคำถามไม่ทราบว่า การเกิดอุบัติเหตุ มีคู่กรณีหรือไม่และเป็นฝ่ายผิดหรือถูก จึงได้ให้พิจารณาจากข้อพิจารณาการใช้สิทธิเรียกร้องค่าขาดประโยชน์