ประมาทร่วมทั้งสองฝ่าย ผู้โดยสารเบิกค่ารักษาได้จากใครและได้จำนวนเท่าใด

กลุ่มคำถาม: 
ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ (พ.ร.บ.)
ชื่อผู้ถาม: 
kongkrich
วันเวลาที่ตอบ: 
24 November 2558
คำตอบ: 

กรณีประมาทร่วมทั้งสองฝ่ายต้องรับผิดร่วมกัน ความคุ้มครอง 2 กรมธรรม์ การจ่ายค่าเสียหายตามประกันภัย พ.ร.บ.ต้องจ่ายคนละครึ่ง หรือเรียกให้อีกฝ่ายมาร่วมจ่ายคนละครึ่ง การเรียกร้องอาจทำผ่านบริษัทประกันภัยที่ตนอยู่ในรถหรือเรียกร้องโดยตรงได้