บริษัทสัมพันธ์

กลุ่มคำถาม: 
กลุ่มคำถามทั่วไป
ชื่อผู้ถาม: 
usa
วันเวลาที่ตอบ: 
23 August 2554
รายละเอียดคำถาม: 
อยากทราบความคืบหน้าบริษัทสัมพันธ์ประกันภัยค่ะว่าเรื่องดำเนินการไปถึงไหนแล้วคะขอคำตอบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
คำตอบ: 
การดำเนินการกรณีบริษัทสัมพันธ์ประกันภัย เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนดแล้ว ซึ่งคุณสามารถติดต่อได้ที กองล้มละลาย 5 กรมบังคับคดีค่ะ 02-881-4999 ต่อ 4501 ,02-881-4386 ได้ค่ะ